Mindfulness Eğitimi Sertifika Programı

Orijinal fiyat: ₺ 4.750,00.Şu andaki fiyat: ₺ 3.250,00.

Mindfulness Eğitimi Sertifika Programı

Mindfulness Eğitimi Sertifika Programı, şimdiki anın farkındalığına odaklanarak katılımcılara bilinçli ve yargısız bir farkındalık becerisi kazandırmayı amaçlayan kapsamlı bir eğitimdir. Bu program, Jon Kabat-Zinn’in mindfulness ilkeleri ve Paul Gilbert’in öz şefkat kavramı gibi temel kavramları temel alarak katılımcılara geniş bir iç görü sunmayı hedefler.

Kategoriler:

Açıklama

Mindfulness Eğitimi Sertifika Programı

Mindfulness Eğitimi Sertifika Programı, şimdi ki anın farkındalığına odaklanarak katılımcılara bilinçli ve yargısız bir farkındalık becerisi kazandırmayı amaçlayan kapsamlı bir eğitimdir. Bu program, Jon Kabat-Zinn’in mindfulness ilkeleri ve Paul Gilbert’in öz şefkat kavramı gibi temel kavramları temel alarak katılımcılara geniş bir iç görü sunmayı hedefler.

Mindfulness Eğitimi Sertifika Programı, mindfulness pratiğini günlük yaşama entegre etme konusunda pratik beceriler kazandırırken aynı zamanda öz şefkat ve empati üzerine odaklanarak katılımcıların kendilerine ve çevrelerine karşı daha anlayışlı ve şefkatli olmalarını destekler. Programın modülleri aracılığıyla katılımcılar, stresle başa çıkma, duygusal düzenleme ve iletişim becerilerini güçlendirme fırsatı bulur.

Mindfulness’in ruhsal ve fiziksel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayan bu program, katılımcıların yaşam kalitelerini artırmak ve iç huzur bulmak için güçlü bir temel oluşturmayı amaçlar. Ayrıca, eğitim sonunda katılımcılara E-Devlet’te sorgulanabilir üniversite onaylı  “Mindfulness Eğitim Sertifikası” verilir.

Mindfulness Sertifika Eğitimi

Mindfulness Sertifika Eğitimi, Şimdi ki anın farkındalığını artırarak katılımcılara yaşamlarında denge, iç huzur ve stresle başa çıkma becerileri kazandırmayı amaçlayan kapsamlı bir eğitimdir. Bu program, mindfulness pratiğini ve tekniklerini öğretirken aynı zamanda öz şefkat, empati ve duygusal denge üzerine odaklanarak katılımcıların kişisel gelişimlerine destek olur.

Eğitim süresince, katılımcılar mindfulness meditasyonu, dikkat odaklı pratikler ve stres yönetimi teknikleri gibi uygulamaları öğrenirken aynı zamanda kendi iç dünyalarını daha derinlemesine keşfederler. Program, Jon Kabat-Zinn’in temel prensiplerini esas alarak mindfulness’in günlük yaşamda nasıl entegre edilebileceğini ve pozitif değişikliklerin nasıl sağlanabileceğini vurgular.

Mindfulness Bilinçli Farkındalık Nedir?

Mindfulness, içinde bulunduğumuz anın tüm bileşenlerine – duygularımıza, düşüncelerimize, bedensel algılarımıza ve çevremize – yargısız bir şekilde farkındalıkla yaklaşmayı ifade eder. Bu, istenmeyen duyguları bastırmak veya değiştirmek yerine, onları değerlendirmeden, yargılamadan dengeli bir farkındalıkla gözlemleyebilme yeteneğidir.

Bilinçli farkındalık, odaklanma ve zihinsel berraklıkla ilişkilidir. Tarafsızlık, sakinlik, zorluklara dayanma, öz-kontrol ve kendinizle veya başkalarıyla sevecen, kabul edici ve şefkatli bir şekilde ilgilenme becerisiyle iç içedir.

Yüksek düzeyde bilinçli farkındalığa sahip bireyler, planlama süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetme, hataları telafi etme ve deneyimleri daha derinlemesine değerlendirme konusunda genellikle daha başarılı olurlar.

Bilinçli farkındalık, kendinizi kendi deneyimlerinize, duygularınıza ve düşüncelerinize şefkatle teslim etme sanatını içerir. Bu, anı yaşamak, içsel dünyamızı keşfetmek ve her anın farkında olmak için bir kapı aralar.

Mindfulness Eğitimi Sertifika Programı İçeriği:

Farkındalık: Temel Kavramlar ve Uygulama

Farkındalık Kavramı ve Pratik Uygulamaları
Öz Farkındalık ve Öz Şefkat Yolculuğu
Etkili, Yaratıcı ve Dengeli Zihin: Kendini Keşfetme Süreci

Duygusal Dengenin Yaratılması ve Zihinsel Dinginlik
Motivasyonu Artırmada Farkındalığın Rolü
Farkındalığın Yararları ve Odaklanma Üzerindeki Etkileri

Farkındalığın Sağlık ve Zihinsel İyilik Üzerindeki Etkileri
Günlük Yaşamda Farkındalık Uygulamaları
Farkındalığın İnsanlar Üzerindeki Etkileri

Farkındalığın İlişkisel ve Sosyal Boyutları
Empati ve Farkındalık Arasındaki Bağlantı
Bu program, farkındalık kavramını detaylıca tanımlayarak pratik uygulamalarıyla destekler. Öz farkındalık ve öz şefkate yönelik bir yolculuğa öncülük ederken, katılımcıların etkili, yaratıcı ve dengeli bir zihniyet geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, farkındalığın sağlık, zihinsel iyi oluş ve günlük yaşamda nasıl uygulanabileceği üzerine odaklanırken, ilişkisel boyuttaki etkilerini de vurgular. Bu modüller aracılığıyla katılımcılar, farkındalık pratiğiyle hayatlarında olumlu değişiklikler yapmayı ve daha bilinçli bir yaşam sürmeyi amaçlarlar.

Eğitimin Faydaları:

 • Kabullenmeyi Kolaylaştırır: Olan biteni olduğu gibi kabul etme ve iç huzurun artmasına yardımcı olur.
 • Duyguları ve Kendini Anlamayı Kolaylaştırır: İçsel dünyamızı anlama ve duygusal dengeyi sağlama konusunda derin bir farkındalık kazandırır.
 • Stresi ve Kaygıyı Azaltır: Stres ve kaygı seviyelerini düşürerek daha dengeli bir yaşam sürmemize yardımcı olur.
 • İletişim Becerilerini Geliştirir: Empati kurma ve etkili iletişimde bulunma yeteneklerimizi artırır.
 • Öz Farkındalığı Artırır, Özşefkat ve Özgüveni Yükseltir: Kendi içsel süreçlerimizi anlama, kendimize karşı şefkatli olma ve özgüveni artırma konusunda destek sağlar.
 • Zihinsel Etkinliği Artırır, Farklı Bakış Açıları ve Yaratıcılığı Geliştirir: Zihinsel süreçleri anlama, çeşitli bakış açıları kazanma ve yaratıcı düşünmeyi teşvik eder.
 • Kişisel Gelişimi Destekler: Değerlerimizi, tutumlarımızı, önceliklerimizi ve algımızı daha etkili bir şekilde değerlendirme fırsatı sunar.
 • Yardımcı Olmayan Davranış ve Düşünce Kalıplarını Değiştirmeyi Öğretir: Olumsuz davranış ve düşünce kalıplarını anlama ve değiştirme becerisi kazandırır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

Eğitim, kendini geliştirmek isteyen lise, üniversite, yüksek lisans ve doktora mezunu olan herkes için uygundur. Kişisel gelişimine odaklanmak ve içsel dünyasını keşfetmek isteyen herkes, eğitimden faydalanabilir.

Tabii, içeriği daha düzenli bir şekilde şöyle yeniden organize edebiliriz:

Eğitimin Konuları:

 1. Bilinçli Farkındalık: Temeller ve Gelişim
  • Bilinçli Farkındalık Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
  • Bilinçli Farkındalığın Yararları ve Temel İlkeleri
  • Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahale ve Terapi Yöntemleri
 2. Bilinçli Farkındalığın Uygulama Alanları
  • Bilinçli Farkındalığı Değişime Yönlendiren Süreçler ve Kuramlar
  • Bilinçli Farkındalık Ölçümü, Zihin ve Beyin İlişkisi
  • Otomatik Pilot ve Anı Yaşamak Arasındaki Farkındalık
  • Şimdiki Anda Odaklanarak Zihinsel Dönüşüm
 3. Uygulamalı Mindfulness ve Farkındalık Egzersizleri
  • Odaklanma ve Dikkat Egzersizleri
  • Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri
  • Görselleştirme ve Zihinsel İyileşme Yöntemleri
  • Özşefkat ve Öz Duyarlılık Geliştirme
 4. Mindfulness’un Günlük Yaşamda Uygulanması
  • Beslenme, Ebeveynlik, Liderlik ve İlişkilerde Bilinçli Farkındalık
  • İş Hayatında, Zaman Yönetiminde ve Dijital Teknolojiyle Başa Çıkarken Mindfulness
  • Spor, Öğrenme ve Mutluluk Odaklı Mindfulness Uygulamaları
 5. Duygusal ve Zihinsel Sağlık Üzerindeki Etkiler
  • Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü ve Yorgunlukla Başa Çıkma Stratejileri
  • Zor Duygularla Başa Çıkma ve Takıntılı Düşüncelerle Mücadelede Mindfulness
  • Karar Verme ve Özgüveni Artırma YöntemleriMindfulness Eğitimi Sertifika Programı
  • Mindfulness Eğitimi Sertifika Programı
  • Mindfulness Eğitimi Sertifika Programı
  • Eğitim Süresi ve Şekli Nasıldır?
   • Eğitim Süresi: 30 Gün / 120 Saatlik Sertifika
   • Eğitim Şekli: Uzaktan eğitim sistemi ile internet üzerinden video ders (A-Senkron)
   • Sınav Şekli ve Türü: Uzaktan eğitim sistemiyle, çoktan seçmeli test
   • Sertifika Sınav Hakkı: 5
   • Sertifika Sınavı Başarı Puanı: Minimum 50 puan
   • Belgelendirme: Üniversite onaylı sertifika

 

Başlık

Go to Top