Müşteri Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi

Taraflar:
İş bu Müşteri Hizmet ve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Üniversite Video Eğitim/Fırsat Başvuru Formu’nu dolduran, onaylayan ve başvuru formunda beyan edilen adreste ikamet eden kişi/kurum/kuruluş ile (sözleşmede “Üye” ve/veya “Alıcı” olarak anılmaktadır),Kariyer Evim (sözleşmede “Kariyer Evim” ve/veya “Satıcı” olarak anılmaktadır) arasında, Üniversite Video Eğitim/Fırsat Başvuru Formu’nun internet (web sitesi, www.kariyerevim.com, üzerinden doldurularak onaylandığı tarih itibariyle karşılıklı mutabakata varılarak imzalanmış sayılmaktadır.

Sözleşmenin Onaylanması:
Kariyer Evim üyeleri, Üniversite Video Eğitim/Fırsat Başvuru Formu’nu doldurdukları andan itibaren Kariyer Evim Sistemi’ne kayıt işlemleri başlamış ve müşteri hizmet sözleşmesini okuyup/anlayıp kabul etmiş sayılacaktır.

Kariyer Evim Üyelik Sistemi:
Kariyer Evim üyelerine kendi belirlediği kullanıcı adı ve şifresini kullanarak sisteme girmelerini sağlayacaktır. Kullanıcı adı ve şifre kişiye özeldir, kullanıcı adlarını ve şifrelerini başka kişilerle paylaşan üyelerin Üniversite Video Eğitimleri ve tüm hakları iptal edilir. Kullanıcı adının ve şifrenin başkalarıyla paylaşılması sonucunda doğacak her türlü yükümlülükler üyenin kendi sorumluğunda olup Kariyer Evim sorumluluk kabul etmeyecektir.

Hizmetlerin Tanımı:
Müşteri hizmet sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında Kariyer Evim’e ait web sitelerinden de uzaktan, üniversite video eğitim yapmayı kabul etmiş sayılacaktır. Üniversite Video Eğitim için üye tarafından ödenen ücret; Üniversite sertifika baskısı, iletişim bedelleri ve hizmet bedelini içermektedir. Kargo firmaları veya kuryeler aracılığıyla gönderilen Üniversite sertifikalarının gönderim ücreti üyenin kendisine aittir. Üniversite Sertifikasını çeşitli sebeplerle teslim alın(a)maması ve Kariyer Evim’e geri gelmesi halinde, tekrar sertifika gönderimi yapılır. Üniversite Sertifikaları karşı ödemeli olarak kargo ile ulaştırılmaktadır.. Üniversite Video Eğitim sistemi içerisinde sunulan doküman, ses dosyası, sunum dosyası, Üniversite video dosyası, elektronik kitap vb. tüm materyaller ücretsiz olarak dağıtılmakta olup, video eğitim amaçlı olarak sisteme entegre edilmiştir. Dokümanların tüm hakları üretici, yazar ve lisans sahiplerine aittir. Kariyer Evim, hak sahibinin talebi üzerine ya da telifinin kendinde olduğu video eğitimlerle ilgili video eğitim materyallerini sistemden tamamen kaldırabilir.

Kariyer Evim’den satın alınan Üniversite Video Eğitimler sonrasında üniversite tarafından verilen belgeler (sertifika veya katılım belgesi), anlaşmalı kamu üniversitesi belgeleridir.Bu belgeler ile, Üniversite video eğitimin kapsamında ve yönetmeliğin izin vermiş olduğu haklar dahilinde ulusal ve uluslar arası işlem yapılabilir.

Kariyer Evim tarafından verilen Üniversite video eğitimlerin sonrasında Türkçe 1 türde sertifika verilmektedir. Türkçe dilinde talep edilecek olan sertifikaların ücreti Üniversite video eğitim ücretine dahil olup ek bir ücret talep edilmemektedir. İngilizce dilinde talep edilecek olan Üniversiteler sertifikalar Kariyer Evim’e sertifika ücreti Ü

üniversite video eğitim ücretinden bağımsız olarak ek bir ücrete tabidir; bu ek ücret üyeye sertifika talep alanında bildirilmekte ve sertifika tercihi tamamen üyeye bırakılmaktadır. Kariyer Evim üniversite tarafından verilen üniversite video eğitimlere dayanılarak yapılan uygulamalar sonrasında oluşabilecek herhangi bir olumsuz/gayri resmi/yasal olmayan durum, tamamen kursiyerin kendi sorumluluğunda olup, Kariyer Evim’in bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kariyer Evim aracılığı ile verilen Üniversite video eğitimler, üyelerin kişisel veya mesleki gelişimlerini ilerletmek/artırmak amacıyla verilmekte olup, üyenin ilgili Üniversite video eğitim alanında bilgi sahibi olduğu varsayılmakta ve olumlu/olumsuz tüm sorumluluk üyenin kendisine bırakılmaktadır.

Üye’nin Yükümlülükleri:
Üye, kariyerevim servislerinden yararlandığı sırada;
1. Üniversite Video Eğitim Başvuru Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.
2. Kişisel bilgilerinde yer alan bilgilerin doğru olduğu varsayılarak doğabilecek tüm sorunların kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.
3. Kariyer Evim tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkı Kariyer Evim’ye aittir. Üniversite Video Eğitim sistemi içerisinde sunulan doküman, ses dosyası, sunum dosyası, video dosyası, elektronik kitap vb. tüm materyaller ücretsiz olarak dağıtılmakta olup, Üniversite video eğitim amaçlı olarak sisteme entegre edilmiştir. Dokümanların tüm hakları üretici, yazar ve lisans sahiplerine aittir. Kariyer Evimin izni dışında ticari amaçlı kullanılması durumunda kursiyer doğabilecek zarar telif ve ya lisans haklarını ödemeyi taahhüt eder.
4. Kariyer Evim tarafından sağlanan servisler 12 yaşından küçüklere hizmet verilmeyeceği için üyenin belirteceği yaş dikkate alınacaktır, üyenin vereceği hatalı bilgilerden Kariyer Evim sorumlu tutulamaz.
5. Servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mektup, mesaj ve dosyalardan Kariyer Evim sorumlu tutulamaz.
6. Kariyer Evim’de sunulan Üniversite video eğitimleri Kariyer Evim tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve içerikleri hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve başkaları için hazırlanmış olan video eğitimleri yerinde kullanmayarak sözü geçen diğer maddelere uymadığı durumlarda Kariyer Evim’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödeyeceğini kabul eder.
7. Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Kariyer Evim sorumlu olmayacaktır.
8. Kariyer Evim servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamının üyenin kendi rızası dahilinde kullanıldığı kabul edilir. Üyenin kişisel bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı üyenin kendisine aittir. Oluşabilecek zararlardan dolayı Kariyer Evim’den maddi veya manevi herhangi bir tazminat talep edilmeyecektir.
9. Üyelerin kurallara aykırı davranması halinde, Kariyer Evim’in gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.
10. Üye, sistem üzerindeki satın alma işlemini, kendi rızası ve video Eğitim Başvuru Formunda kabul ettiği şekilde banka eft/havalesi veya ile yapmaktadır.

Kariyer Evim’ye Verilen Yetkiler:
Kariyer Evim üyelerin verdiği bilgilerin doğru olduğunu varsayarak hazırlanmış Üniversite video eğitimlerin devamlılığını sağlayacaktır, üyelerin sisteme verdiği verilerin hatalı olmasından veya sistemden kaynaklanacak hatalardan dolayı Kariyer Evim sorumluluk kabul etmez.
2. Kariyer Evim bünyesinde bulundurduğu herhangi bir sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Kariyer Evim, üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı adı ve şifresi Kariyer Evim tarafından üyeye sunulacak ve Üye kesin kayıt işleminden sonra gerçekleştirilir. Kariyer Evim tüm alanları doldurmuş, Üniversite video eğitim başvurusu kabul edilmiş üyelerin bağlantı haklarını süresiz olarak engelleyebilir.
3. Üniversite Sertifikaların hak edilmesi, talebi ve teslim edilmesi ile ilgili, Kariyer Evim ve akredite eden kuruma ait disiplin yönetmelikleri uygulanmakta ve Üniversite sertifikaların hak edilmesi kararında, derslerin tümünün tamamlanması kadar ilgili öğretim üyesi, danışman öğretmen ve/veya akreditasyon kurumu yetkililerinin olurları da puanlamaya esas teşkil etmektedir. Buna istinaden; Kariyer Evim, ve ilgili kurum, kuruluş, öğretim üyesi ya da öğretici danışman ve tüm Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerine göre uygunsuz hareketi bulunan, öğretim üyeleri dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşları incitici davranışlarda bulunan, haklı ya da haksız yere çözüm aramak ya da talep etmek yerine bu kişi ve kurumları incitmek yöntemiyle şahsen veya herhangi bir iletişim yoluyla şantaj, hakaret, itham ve/veya iftirada bulunan, haksız yere sertifika aldığı belirlenen, ilgili kurum ve kişilerin disiplin ve hiyerarşisine dikkat etmeyen ve hatta bunu asılsız olarak gerek e-posta gerekse internet ortamında yazan, yalan haber yayımlayan, video eğitimlere esas teşkil eden derslerin tamamını takip etmemek gibi haksız Üniversite sertifika alma yöntemlerine başvurduğu ispatlanan ya da bu konuda herhangi bir şüpheye konu üyeler kesinlikle sertifikalarını alamaz ve alınmış bir sertifikaları varsa bunlar herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın iptal edilir.
4. Çeşitli fırsat/kampanya firmaları/siteleri aracılığıyla satın alınan kupon veya indirimli Üniversite video eğitim paketlerinde; “Üniversite Video Eğitim Dosyaları” sayfası aracılığıyla Üniversite video eğitim materyallerinin kayıt edilme uygulaması ve “Ek Kaynaklar” sayfası aracılığıyla gerekli olan ek programların kayıt edilme uygulaması bulunmamaktadır. Ayrıca, aynı şekilde çeşitli fırsat/kampanya firmaları/siteleri aracılığıyla satın alınan kupon veya indirimli video eğitim paketlerinde sertifikalar, yalnızca dijital olarak hazırlanmakta ve “E-posta Yöntemi” ile yüksek çözünürlüklü resim formatında üyelerin e-posta adreslerine gönderilmektedir. (Bu madde yalnızca açıklamada belirtilen satın alma durumlarında geçerlidir ve fırsat firması ile yapılan anlaşmaya bağlı olarak üyenin lehine değişebilmektedir.)
5. Kariyer Evim, üyenin sertifika talebini yazılı olarak elektronik ortamda bildirmesinin ardından, yapılan bildirime uygun olarak sertifikaları Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlar ve E-posta veya Kargo aracılığıyla üyenin bildirmiş olduğu iletişim adresine e-posta ve adres için 30 iş günü içerisinde, kargo gönderir. Üyeye herhangi bir şekilde sertifikanın ulaştırılmasından sonra, sertifikanın başka bir yol veya dil seçeneği ile ulaştırılması talebinde ek sertifika bedeli talep edilir, talep edilen ücretin ödenmemesi durumunda bu istek geri çevrilir. Bu maddede belirtilen koşullar, yanlış sertifika talepleri için de geçerlidir.
6. Kariyer Evim, toplu Üniversite video eğitim satın alımlarında alınan Üniversite video eğitimlerden herhangi birisi için Üniversite sertifika talebinde bulunulmuşsa ve bu talep sertifika gönderim dönemine denk gelmişse üyenin diğer Üniversite video eğitimlerini de sonlandırarak tüm sertifikaları ilk talebe uygun olarak hazırlar ve iletişim adresine belirtilen şekilde gönderir. Ancak, üyenin yazılı olarak elektronik ortamdan sonlandırılan diğer Üniversite video eğitimlere ait dokümanları talep etme hakkı bulunmaktadır.
7. Çeşitli fırsat/kampanya firmaları/siteleri aracılığıyla aynı isim ve aynı internet protokol (ip) numarası üzerinden azami 4 adet sertifika video eğitimi satın alınabilir. 4 adetten fazla satın alınan video eğitimlerin ücretleri hiçbir şekilde geri iade edilmez ve fazla alınan video eğitimler aktif edilmeyerek başvurular iptal edilir. Üyeler bu hususu fırsat kupon kodunu satın aldıkları anda kabul etmiş sayılırlar ve itiraz edemezler.
8. Üyeler Kariyer Evim web sitesi üzerinden aynı isim ve aynı internet protokol (ip) numarası üzerinden sınırsız Üniversite video eğitim materyali alabilir.
9. Kariyer Evim web sitesi üzerinden yapılan tüm başvurular titizlikle incelenmekte ve inceleme sonrasında başvuruların kabul edilip edilmeyeceğine, video eğitimlerin aktif edilip edilmeyeceğine karar verilmektedir. Yukarıda açıklaması yapılan 4. ve 5. maddelere uyan bir durum olması halinde geri ücret iadesi hiçbir şekilde söz konusu olmayıp; yapılan başvurular iptal edilecek ve açık olan video eğitimler de kapalı hale getirilerek sertifika alma hakkı iptal edilecektir. Üyeler bu hususu video eğitim başvurusunda bulundukları veya fırsat kupon kodunu satın aldıkları anda kabul etmiş sayılırlar ve itiraz edemezler.
10. Kariyer Evim, kendi ürettiği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Üniversite Video Eğitim sistemi içerisinde bulunan tüm materyallerin lisans hakları, iş bu müşteri hizmet sözleşmesinin 3. maddesinde de açıklandığı üzere kendi sahiplerine aittir.
11. Üyelere sunulan promosyonlu paketler, kontenjan ve stoklarla sınırlıdır. Kariyer Evim kampanyayı süresinden önce bitirebilir veya süresini uzatabilir.
12. Çeşitli fırsat/kampanya firmaları/siteleri aracılığıyla satın alınan kupon veya indirimli Üniversite video eğitim paketleri, kontenjan ve stoklarla sınırlıdır. Kariyer Evim aracı firmalar/şahıslar tarafından satılan Üniversite video eğitim paketlerini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın geçersiz sayabilir, iptal edebilir, süresinden önce bitirebilir veya süresini uzatabilir. Bu türde satın alınmış video eğitim paketleri ve indirim kuponları ile ilgili herhangi bir uyuşmazlıkta Kariyer Evim’in hiçbir sorumluluğu bulunmamakta, tüm sorumluluk video eğitimin satın alınmasına yardımcı olan veya kampanyayı sunan aracı/satıcı firmaya/şahısa ait olmaktadır.
13. Çeşitli fırsat/kampanya firmaları/sitelerinde yayınlanmakta olan tüm indirim/reklam yayınlarındaki yazıların sorumluluğu ilgili fırsat/kampanya firmaları/sitelerine ait olup, görsellerde veya yazılarda bulunan hatalar/farklılıklar olması halinde Kariyer Evim web sitesinde (www.kariyerevim.com) bulunan Müşteri Hizmet Sözleşmesi maddeleri geçerli ve bağlayıcıdır.
14. Kariyer Evim, üyenin onayı olmadan üyeye yönelik her türlü e-posta, reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunabilir, Kariyer Evim bünyesinde bulunan üye bilgilerini kullanarak bu türde aktivitelerin gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.
15. Satışa sunulan Üniversite video eğitimlerin veya ürünlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Kariyer Evim’ye aittir. Fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Kariyer Evim hatayı düzeltecek şekilde teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını üyenin hesabına iade edebilir.
16. Kariyer Evim, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye, geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Kariyer Evim’in sorumlu olmadığını kabul eder.
17. Kariyer Evim, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla, üyeye haber vermeksizin iş bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
18. Kariyer Evim üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Kariyer Evim ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir.
Ürün İadeleri ve Cayma Hakkının Kullanılması:
4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’te “Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.” hükmü bulunmaktadır. Bu hükümde de belirtildiği üzere; satın alınan Üniversite video eğitim paketleri, hizmetler veya ürünler; ücretleri ödendikten sonra mesai saatleri içerisinde aktif hale getirilir. Üyelik bilgileri kullanılarak bir kez dahi sisteme giriş yapılması halinde, aktif edilen üyelikler hiçbir neden gösterilerek üye tarafından iptal edilemez, yasal cayma hakkı kullanılamaz ve Kariyer Evim tarafından tahsil edilen ücretler üyeye iade edilmez. Sisteme yapılan tüm girişler özel zaman damgası ve ip numarası ile birlikte üyenin hesabına kayıt edildiği için, sistemimizdeki bu kayıtlar tüm yasal itirazlara delil teşkil edecektir.

Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması:
Üyelerin satın aldıkları video eğitimler, hizmetler veya ürünler kişiye özel olarak hazırlanmıştır, kişisel kullanım için hazırlanan video eğitimlerin, hizmetlerin veya ürünlerin bir başka 3. kişiyle paylaşılması üyelerin sorumluğunda olup iş bu sözleşme kurallarına aykırıdır.

Yürürlük:
Video Eğitim/Fırsat Başvuru Formu doldurduktan, sistem kullanılarak hizmet alındıktan ya da sipariş verildikten sonra bu müşteri hizmet sözleşmesi taraflar arasında video eğitim tanıtım/bilgi sayfalarında da bildirildiği üzere 20 gün süreyle yürürlüğe girer. Üyenin yazılı talebi doğrultusunda ve Kariyer Evim’in de onay vermesi durumunda bu müşteri hizmet sözleşmesi süresine 10 gün ek süre ilave edilerek, sona erme süresi bir seferliğine uzatılır. (Hizmet ve sözleşme süresi içerisinde talep edilmeyen sertifikalar, üyenin yazılı olarak talep etmesine bağlı olarak Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanarak, üyenin e-posta adresine yüksek çözünürlüklü resim formatında gönderilir.)

Fesih:
Kariyer Evim bu müşteri hizmet sözleşmesine aykırı bir durum tespit etmesi halinde, taraflara fesih gerekçesini haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir.

Uyuşmazlık ve Yetkili Mahkeme:
Toplam 11 ana maddeden oluşan bu müşteri hizmet sözleşmesinin içeriği veya alınan hizmetler/Üniversite video eğitimler/ürünler ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık durumunda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, ilan edilen değerin üstünde ise İzmir Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İSTİSNA
İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

Alıcı; 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.