TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ticari Ünvan : KARİYER EVİM E-Ticaret,Bilişim ve Organizasyon (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)
Adres :
Telefon :
E-posta Adresi : kariyerevim@gmail.com
ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı Soyadı /
T.C. Kimlik No:

: …
Teslimat Adresi : …
Telefon 1
Telefon 2

: …
E-posta : …
KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; Alıcının, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ
İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.

Açıklama Adet KDV Dahil Fiyatı Ara Toplam
……………………….. … …,… TL …,… TL
……………………….. … …,… TL …,… TL
……………………….. … …,… TL …,… TL
Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri …,… TL
Ödeme Şekli …………………………
Toplam (KDV Dahil) …,… TL
MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI
Teslimat, Üniversite Video eğitim için sisteme giriş şifresi Üniversite Video eğitim başlangıç tarihinden en geç 8 saat öncesinde yapılır. Sistemsel problemler, internet yasakları gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, Üniversite sertifikalarını kurs bitim tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder.

MAL/HİZMETİN TESLİMATI
Mal/hizmetin teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya tarafından karşılanır. Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır.

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için işbu ön bilgilendirme formunun Alıcı tarafından online olarak onaylanmış olması ve mal/hizmet bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

ÖDEME ŞEKLİ
Ödemeler, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ
Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcının müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla gönderim yapılmışsa farkı iade edilir. Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

CAYMA HAKKI
Alıcı; Üniversite Video eğitim satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Üniversite Video eğitim ücretini yatırdığı tarih ile kurs başlamadan 7 gün önce hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından on dört günlük süre içinde Satıcıya yukarıda bildirilen telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslinin iadesi zorunludur.

Fatura asli gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

Cayma hakkından doğabilecek masraflar Alıcıya aittir.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallar, tek kullanımlık mallar, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen mallar ve her türlü eğitim-öğretim faaliyetleri için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıda belirtilen mallar veya hizmetlerde cayma hakkının kullanılması, söz konusu bir mal ise ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun esaslarına göre “Ayıplı Mal” tanımına uymayan ve ambalajı açılmış veya bozulmuş ürünlerin değişimi ve iadesi yapılmaz.

Her türlü yazılım ve programlar,

DVD,VCD,CD, kaset ve bunun gibi medyalar,

Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri,

Her türlü Üniversite video eğitim vb. Üniversite video eğitim şifre tanımlamasından sonra verilen bilgiler geri alınamayacağı için ücret iadesi yapılmaz,

Kapora bedeli ücret iadesi yapılmaz.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir,

Üniversite Video Eğitimin gerçekleştiği platform üzerinde oluşacak teknik sorunlar cayma hakkına sebep gösterilemez. SATICI bu sorunları gidermek ve ALICI’ya eğitim sürelerini ve dokümanlarını belirlediği süre içerisinde tamamlamak ile yükümlüdür.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda da cayma hakkı kullanılamaz.

GEÇERLİLİK
İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

YETKİLİ MAHKEME
Hizmetler/video eğitimler/ürünler ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık durumunda; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, ilan edilen değerin üstünde ise İzmir Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SON HÜKÜMLER
Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.

İSTİSNA
İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.

Alıcı; 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.