Tıbbi sekreterlik, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında veya özel muayenehanelerde hastaları kabul edip,
hastaların kayıtlarını tutar. Aynı zamanda ofisin genel işeyişi sağlamakla sorumlu olan kişilere verilen mesleki unvana Tıbbi sekreter denilmektedir.