EMDR Terapi Eğitimi, "Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme" olarak adlandırılan bir terapi yönteminin öğretildiği bir eğitim programıdır.

EMDR Terapi Eğitimi, “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” olarak adlandırılan bir terapi yönteminin öğretildiği bir eğitim programıdır.