Emzirme danışmanlığı eğitimi, sağlık profesyonellerine emzirme konusunda derinlemesine bilgi ve beceriler kazandırır.