Vantrolog eğitimi, sesi bir başkasından geliyormuş hissi uyandırarak, konuşma yeteneği olan kişilere Vantrolog veya Vantrilok denilmektedir.