WISC-R testi uygulayıcı eğitimi, WISC-R testinin nasıl uygulanacağını ve sonuçların nasıl yorumlanacağını öğreten bir eğitim programıdır.